Om Høver
Vi hører fra Arne (far) at huset er ført opp i 1923
av den gang ltn. O. Johansen. Han var på
flyfabrikken, og ble senere oppgradert til Kaptein.
Det er i dette momentet at han endrer sitt navn til
Høver. Vi kan lese om den berømte Høverjageren, i
historieboka om Norsk Flyvåpen.
Han bodde altså her, Kaptein Høver.

Les gjerne mer om Høver
og hans liv med fly her i
Horten på

www.borreminne.
hive.no
Om arkitekten
Arne kan fortelle oss det, at arkitekten på huset,
N. Brath Larsen har tegnet fire boliger i strøket. Det
er huset til de Lange i Aschehougsgt. nr 5, huset hvor
Roy Juvodden i Ø.K. nr. 54, samt det huset som lå
tvers over veien, i Øvre Keisemark 56 - hvor fru
Bøhmer bodde. De som nå forvalter denne
eiendommen, Henning og Janne Bexrud,
har fått låne våre tegninger idet de ønsket den samme type bue som vårt hus har. Dermed er jo
arkitekten fortsatt "til stede" i det nye huset også.
Ser man nøye etter, kan man lett se at det er
samme "streken".
Det gamle huset til fru
Bøhmer er nå revet. Et
nytt hus er under oppføring,
i teglstein og med bue.
  Det nye huset til Henning
og Janne Bexrud vokser
opp på kollen. Buen er
lik den på vårt hus.
Inntrykket blir dog for-
skjellig siden huset er opp-
ført i mur.